Rơm nhân tạo R6

70.000 50.000

Kích thước tấm: 50 cm * 50 cm

Không mối mọt hay ẩm mốc

Không lo chim muông và động vật phá hoại

Không gãy dập hay mục nát

Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc khó